Edustukset

– KARVI arviointineuvosto (Päivi Ikola 10.6.2022 – 31.5.2026)

– OKM Jatkuvan oppimisen seurantaryhmä (Agneta Torsell, päättyy 23.3.2023)

– OKM Opettajankoulutusfoorumi (Päivi Ikola, varajäsen Henry Leppäaho, päättyy 31.12.2023)

– OKM demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmä (Jari Koski, varajäsen Sari Hakola, toimikausi 22.6.2020-1.6.2023)

– MMM Kouluruuan kehittämisohjelman työryhmän Kouluruoka 2.0. (Kaisa Isotalo, Auvo Huotari, toimikausi 1.11.2021 – pääministeri Marinin hallituksen toimikauden loppuun, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka)
—————————————————————————————————————————————

– OPH Romanien koulutusta tukeva ohjausryhmä (Anne Laatikainen, 2022-2025)

– OPH Lukioiden kehittämisverkoston asiantuntijaryhmä (Kimmo Laitinen, jatkuva)

– OPH katsomusaineiden uudistamista koskeva kehittämisryhmä (Antti Ikonen 11/2022-)

————————————————————————————————————————————–

– KAJO-hanke ohjausryhmä (Anne Laatikainen)

– EDUCA-tapahtuman näyttely- ja ohjelmatoimikunta (Toni Lehtinen, jatkuva)

– EDUCA-tapahtuman kehitys- ja ohjelmaryhmä (Toni Lehtinen, jatkuva)

– Kansallinen LUMA-neuvottelukunta (Pertti Tuomi, jatkuva)

– Kodin ja Koulun päivä – työryhmä (Agneta Torsell, jatkuva)

– Oppilaitosturvallisuuden työryhmä (Agneta Torsell, jatkuva)

– OSAA&JAA –palkinnon arviointityöryhmä (Antti Ikonen, jatkuva SUREn pj)

– SIG-ryhmä (Seppo Pulkkinen, Kaisa Isotalo, jatkuva)

– Suomen Kuntaliiton lukiorehtoriverkosto, puheenjohtajuus (Kimmo Laitinen, jatkuva)

– YTL Ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmä (Sami Peltonen 2022-2024)

– Yritys Hyvä 2023 -kilpailunarviointityöryhmä (Meri Aatsinki-Hämäläinen))

– Savuton Suomi 2030 ohjausryhmä (Sari Hakola 13.1.2020-)

– Valtakunnallisen Kieliverkoston ohjausryhmä 2021-2024 (Kaj Holmbäck)

Päättyneet

– OKM Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 2021–2022 – seurantaryhmä (Inka Kokkonen, toimikausi 1.5.2021-31.12.2022)
– OPH Perusopetuksen oppimisen arvioinnin kehittämistä ohjaavan ohjausryhmä (Päivi Ikola, päättyy 31.12.2022)
– OPH kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, vihapuheen ja väkivallan ehkäisyn sivuston tukiryhmä (Marko Kuvaja, päättyy 31.12.2022)
– Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Ammattikorkeakoulujen vetovoimatyöskentelyn seurantaryhmä (Pertti Tuomi, päättyi 5/2022)
– KARVI arviointineuvosto (Antti Ikonen päättynyt 31.5.2022)
– OKM Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva seurantaryhmä (Päivi Ikola, toimikausi 2.9.2019-31.12.2021)
– Pedagogisten opettajajärjestöjen toimikunta (Anne Laatikainen, 2018-2020)
– OPH Romaniväestön koulutustiimin ohjausryhmä (Kimmo Laitinen, päättyi 31.12.2021)
– OKM Lukiokoulutuksen rahoituksen uudistaminen –työryhmä (Marja-Leena Ruha-Tuomola, päättyi 31.8.2019)
– OKM Jatkuvan oppimisen työryhmä (Agneta Torsell, päättyy 31.12.2019)
– Kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa -pohtiva työryhmä (Päivi Ikola, päättyi 16.3.2018)
– OKM tutkintojen viitekehystyöryhmä (Vesa Rinta-Säntti, päättyi 31.12.2018)
– OKM Perusopetuksen kieltenopetuksen kehittämisen työryhmä (Päivi Ikola tai Vesa Rinta-Säntti, päättyi 31.10.2019)
– OKM Uusi lukio -hankkeen seurantaryhmä (Kimmo Laitinen, päättyi 30.6.2019)
– OKM Elinikäisen oppimisen – työryhmä (Vesa Rinta-Säntti, päättyi 8.2.2018)
– OKM Maahanmuuttoasioita koskeva ohjausryhmä (Jukka Kuittinen, päättynyt)
– OPH Lukion opetussuunnitelman perustetyön ohjausryhmä (Kimmo Laitinen, päättynyt 2019)
– OKM Liikkuva koulu –ohjausryhmä (Päivi Ikola)
– OPH Peruskoulufoorumin seurantaryhmä (Antti Ikonen, päättyi 31.12.2019)
– OKM Yo-tutkinnon kehittämistyöryhmä (Riikka Lindroos)