Helsingin Seudun Rehtorit ry

Helsingin Seudun Rehtorit ry

Helsingin Seudun Rehtorit ry eli HeSeRe ry alkoi toimia vuonna 1967 ensimmäisenä Suomen Rehtorien paikallisyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan koulujen tai koulutoimen johtotehtävissä työskentelevien yhdyssiteenä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammattitaidon kohottamiseksi, edistää heidän hallinnollista, pedagogista ja tiedollista kehitystään, valvoa heidän ammatillisia ja palkkauksellisia etujaan sekä vaikuttaa koulutuspoliittisiin ratkaisuihin.

Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia pedagogisia, virkistyksellisiä sekä edunvalvontaan liittyviä tilaisuuksia. Yhdistys tekee yhteistyötä OAJ:n sekä sen paikkallisyhdistysten kanssa ja edistää tämän yhteistyön kautta edunvalvontaan liittyviä asioita ja jäsentensä näkemyksiä rehtorin työolosuhteista sekä niiden kehittämistarpeista.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomen Rehtorit ry:n sivujen kautta täyttämällä jäseneksiliittymislomakkeen:

https://surefire.onedu.fi/web/jasenhakemus/

Hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä saat lisätietoa toiminnastamme – olet lämpimästi tervetullut mukaan HeSeRen tapahtumiin ja toimintaan!

t. Sari Hakola

Helsingin Seudun Rehtorit ry:n puheenjohtaja
sari.hakola@espoo.fi
050 518 4303