Kv-koulutustuki

Suomen Rehtorit ry:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus hakea tukea kansainväliseen koulutukseen.

Tuki maksetaan takautuvasti kyseisen vuoden koulutuksesta hakemusta vastaan. Tästä hakemukseen.

Hallitus tekee päätöksen SUREn painopistealueista aina kyseiselle vuodelle ja tiedottaa samanaikaisesti niistä, hakuprosessista ja aikataulusta heti päätöksen jälkeen.

Hakea voi joustavasti kyseisen vuoden marraskuun loppuun asti. KV-toimintaan haettavan tuen tulee olla tapahtunut marraskuun loppuun mennessä.

Kaikki hakemukset käsitellään yhtä aikaa, jolloin niitä on helpompi vertailla ja priorisoida ja se mahdollistaa eri suuruisten tukien myöntämisen. Päätös tuesta tehdään joulukuun  hallituksen kokouksessa, minkä jälkeen kyseisen vuoden koulutustuet voidaan laittaa maksuun.

 

Vuoden 2022 painopistekohteet ovat

  • ESHA Kypros 2022 kongressi
  • Kahdenkeskiset vaihdot kuten OPC:n kanssa, LEAP, tai Nordic job shadowing
  • Muut

 

Hakijalle myönnettävä tuki on vuonna 2022 maksimissaan 75 % itse maksettavista kuluista ja enintään 350 euroa. Myönnettävän kokonaistuen enimmäismäärä vuonna 2022 on 2000 euroa

Tukea maksetaan ensisijaisesti rekisteröinti- / osallistumismaksuihin ja toissijaisesti matkakuluihin.

Muita ehtoja:

  • Sama hakija ei voi saada kv-koulutustukea kahtena peräkkäisenä vuotena
  • Jäsenen jäsenmaksu tulee olla maksettu kahtena vuotena peräkkäin (hakuvuosi ja edellinen vuosi)
  • Korvataan vain itse maksettuja kuluja
  • Koulutuksesta on toimitettava erillinen matkaraportti, josta käy ilmi matkan/koulutuksen ammatillisen kehittymisen tavoite ja toteutuminen. Matkaraportti voidaan julkaista Rexi-lehdessä tai SURE:n kotisivuilla.
  • Matkaraportin toimittaminen on yksi tuen maksamisperuste.