Lausunnot 2016

Suomen Rehtorit ry:n kannanotto: Suomen on aika herätä Pisa-unesta!

Suomen Rehtorit ry on huolissaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 julkaistuista PISA-tulosten suunnasta. Kouluissa tarvitaan selvästi enemmän aikaa pedago

Lausunto 5.10.2016

Lausunto 5.10.2016 hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja opis

Lausunto yleissivistävän koulutuksen resursseista ja kipupisteistä 4.10.2016

Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Lausunto / Suomen Rehtorit ry 4.10.2016 Asia: Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunn

Lausunto Esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 090916

Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/25/010/2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 6.7.2016 päivättyyn lausuntopyyntöön hallituksen es

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään 06042016

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015, 11.3.2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonn