Lausunnot 2017

Lausunto HE 114/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

Asia: HE 114/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisu

Lausunto HE 99/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Asia: HE 99/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vap

Lausunto HE 106/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Eduskunnan sivistysvaliokunta Viite: Asiantuntijalausuntopyyntö HE 106/2017 Asia: HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioks

Lausunto 9.6.2017 esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnan sivistysvaliokunta Viite: Asiantuntijalausuntopyyntö HE 15/2017 Asia: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista

Kannanotto: Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen!

Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen! Suomen Rehtoreiden toukokuussa jäsenilleen tekemän rehtoribarometrin tulosten

Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu 29.5.2017

Viite: Lausuntopyyntö OKM/13/010/2017 Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 24.4.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön perusopetu

Lausunto Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 14.3.2017

Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015 Lausuntopyyntö Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain m

Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 27.2.2017

Viite: Lausuntopyyntö OPH-293-2017 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta

Lausunto lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/62/040/2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 20.1.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön ehdotuksesta