Muutosten johtaminen – Työkaluja asiantuntijayhteisön johtamiseen

Suomen Rehtorit järjestää Rehtorin muutosjohtajuusvalmennuksen. Koulutuksen tavoitteena on
tukea rehtoreita koulun toimintakulttuurin muutoksessa ja tuoda työkaluja sekä onnistuneita malleja muuttuvan
opettajuuden sekä koulun monialaisen asiantuntijayhteisön johtamiseen.

Koulutus järjestetään viidellä paikkakunnalla (Oulu, Kuopio, Tampere, Helsinki ja Lappeenranta). Koulutus alkaa syksyllä 2018 ja loppuu syksyllä 2019. Se koostuu kolmesta seminaarista.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista. Lisätiedot: toimisto@surefire.fi

Haemme osallistujiksi motivoituneita, itsensä kehittämisestä kiinnostuneita rehtoreita, koulunjohtajia, apulais- ja vararehtoreita!

 

1. Seminaari

29.8. Oulu
11.9. Kuopio, Cumulus Kuopio
12.9. Tampere, Scandic Tampere Station, tila Visio
13.9. Helsinki, Scandic Grand Marina ja tila Commodore
2.10. Lappeenranta, Scandic Lappeenranta City, tila selviää paikan päällä

Aloitus klo 9 ja päätös viimeistään klo 17. Tauot sovitaan paikan päällä.

2. Seminaari (kaksipäiväinen) kevät 2019

Aloitus klo 9 ja päätös viimeistään klo 17. Tauot sovitaan paikan päällä.

Tampere 22.1. – 23.1.2019, Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1
Yksittäisiä huoneita on varattavissa netissä osoitteessa www.scandichotels.fi koodilla FIARB  -10% alennuksella aina viimeistään kaksi viikkoa ennen saapumispäivää. Huoneet ovat varattavissa saatavuuden mukaan.

Helsinki 5.2. – 6.2.2019,  Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7

Oulu 12.2. – 13.2.2019, Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 7
Majoitustarjous
104 EUR / yhden hengen huone / yö
124 EUR / kahden hengen huone / yö
Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta sähköpostilla oulustation@scandichotels.com tai puhelimella 08 2374 8949 varauskoodilla SUO120219_002  28.1.2019 mennessä.

Kuopio 19.2. – 20.2.2019, Scandic Kuopio, Satamakatu 1
Puhelinnumero: +358 17 195 2101, Sähköposti: kuopio@scandichotels.com
Majoitustarjous
105 € yhden hengen huone / vuorokausi, 125 € kahden hengen huone / vuorokausi
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse suoraan hotellin myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja sekä varaustunnusta SUO190219 käyttämällä 05.02.2019 mennessä. Jokainen maksaa huoneensa itse.

Lappeenranta 8.4. – 9.4.2019, Scandic Patria, Kauppakatu 21
Majoitustarjous
1hh 105 EUR/yö, 2hh 125 Eur/yö sis. aamiainen ja langaton internet, edellyttää ennakkovarausta suoraan hotellista puh. 05 677 511 tai s-posti patria@scandichotels.com

 

3. Seminaari (yksipäiväinen) syksy 2019

Aloitus klo 9 ja päätös viimeistään klo 17. Tauot sovitaan paikan päällä.

Oulu 20.8.2019, Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 7

Kuopio 27.8.2019, Scandic Kuopio, Satamakatu 1

Tampere 28.8.2019, Scandic Tampere Koskipuisto, Koskikatu 5

Helsinki 29.8.2019, Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7

Lappeenranta 5.9.2019, Scandic Patria, Kauppakatu 21

Muutokset mahdollisia.

VALMENTAJAT

Nenne Amnell

KM, leadership + business coach, työnohjaaja STOry, johdon ja esimiesten valmentaja
Toiminut muutoscoachina yrityksissä yli kymmenen vuotta, sisäisen ja ulkoisen viestinnän täydennyskouluttaja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Kouluttaa ja coachaa yritysten johtoa osallistavaan johtajuuden malleihin . Kouluttanut esimiehiä ja HR-henkilöstöä haastavien tilanteiden vuorovaikutusmalliin ja palautteenantoon. Toiminut koulujen toimintakulttuurin kehittämisen parissa sivistysjohdon ja rehtorien kanssa.

Ulla Sirviö-Hyttinen

KM, työnohjaaja STOry, business coach, työyhteisökouluttaja
Työohjannut sekä coachannut opetusalan henkilöstöä, rehtoreita, projektileadereita. Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja. Pääkouluttaja valtakunnallisessa opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusohjelmassa, jossa kouluttanut myös rehtoreita ja urheiluseuravalmentajia. Koulunjohtajakokemus. Kansainvälinen kouluttajakokemus mm. Qatarissa, Irakissa, Puolassa,
Virossa ja Espanjassa.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

KOULUYHTEISÖN TOIMINTAKULTTUURI MUUTOKSESSA

– Toimintakulttuuri muutoksessa, minne mennään ja miksi – Muutoksen psykologia –
Muutoksen kokemisen nelikenttä – Opettajan muutos yksilötyöntekijästä yhteisöllisen tiimin
asiantuntijaksi, johtamisen näkökulma – Itseohjautuvan ja osallistavan toimintakulttuurin
tukeminen – Asiantuntijayhteisön johtaminen – valmentavan kulttuurin perusperiaatteet –
Volitio, motivaation ylläpito muutoksen jälkeen – Osaamisen jakamisen kulttuuri, tavat ja
menetelmät – Johtajan erilaiset roolit ja kentät uudessa toimintakulttuurissa – Johtajuuden
jakaminen eri asiantuntijoiden kanssa – Oma jaksaminen ja resilienssin edistäminen
muutostilanteissa

Koulutusosioon liittyy ennakkotehtävä verkossa. Lähipäivää ennen osallistujat ovat käyneet
kirjautumassa verkkoympäristöön, lukeneet koulutuksen sisällöt, tehneet ennakkotehtävät
ensimmäiseen koulutuskokonaisuuteen. Verkkotehtävät kontaktikoulutusten välillä.

VALMENTAVA JOHTAMIS- JA TYÖKULTTUURI KOMMUNIKAATION JA KOHTAAMISEN TASOLLA

– Palaverikulttuurin toiminnallisuus ja vaihtoehdot perinteisille palavereille – Kohtaamisen ja
kuulemisen merkitys ja tavat – Oman luontaisen viestintätyylini oivaltaminen – Haastavien
tilanteiden viestintä – Haastavien tilanteiden malli – Varhaisen välittämisen kulttuuri –
Coachaava palautteenanto – Neuvottelutaidot: aktiivinen kuuntelu, minäviestit, ristiriitojen ja
arvoristiriitojen ratkaisumallit.
Verkkotehtävät kontaktikoulutusten välillä.

VIESTINNÄN SELKEYTTÄMISEN MERKITYS MUUTOSTILANTEISSA

– Tiedottamisen ja viestimisen kulttuuri, viestinnän eri suunnat – Koulun moninaiset
viestintäkanavat ja niiden haasteet ja mahdollisuudet – Viestintäkanavien selkeyttäminen eri
suuntiin: opettajat, muu henkilöstö, vanhemmat, yhteistyökumppanit – Vanhempien
osallistamisen mahdollisuudet – Kouluyhteisön näkyvä ja ennalta suunniteltu vuosikello
vanhempien ja yhteistyökumppanien suuntaan – Digitaalisuuden keinot kodin luoda
osallisuuden kulttuuria – Ilmaiset osallisuutta edistävät digitaaliset työkalut netissä – Sosiaalisen
median merkitys toimintakulttuurin luomisessa ja kouluyksikön profiilin nostamisessa
Verkkotehtävät kontaktikoulutusten välillä.

Lataa tiedosto (PDF, 1.35MB)