Rehtorin verkkopedagoginen osaaminen ja digitaidot 4 op

Rehtorin verkkopedagoginen osaaminen ja digitaidot 4 op

Suomen Rehtorit ry järjestää Rehtorin verkkopedagoginen osaaminen ja digitaidot – koulutuksen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista.
Kouluttajana toimii digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja Matleena Laakso: : www.matleenalaakso.fi/p/kuka-olen.html

Osallistujamäärä: 15 Koulutus on täynnä ja ilmoittautuminen on loppunut.

Kohderyhmät: Perusopetuksen ja lukion rehtorit, virka-apulais-, apulais- ja vararehtorit, koulunjohtajat

Aika ja paikka

Yhteiset webinaarit pidetään pääsääntöisesti klo 14-16, mutta sisältöjä on mahdollista eriyttää tai syventää pidemmällä tapaamisella niiden kanssa, joita teema esim. kehittämistehtävän näkökulmasta erityisesti kiinnostaa.

Koulutuksen sisältöluonnos on alla ja tarkempi sisältö suunnitellaan osallistujien tarpeiden mukaisesti ennakkotehtävän ja ensimmäisen tapaamisen perusteella.

Yhteiset webinaarit pidetään ti 27.10., ma 16.11., ti 24.11. ja 10.12.2020 sekä ti 19.1.2021 ja ma 15.2.2021. 

Koulutuksen kuvaus

Suomen Rehtorit ry:n koordinoima ja OPH-rahoitteinen hanke Rehtorin verkkopedagoginen osaaminen ja digitaidot järjestää verkkokoulutuksen rehtoreiden digitaitojen kehittämiseksi. Osallistujille maksuton koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion rehtoreille, virka-, apulais- ja vararehtoreille, koulunjohtajille ja tiimien vetäjille.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat hyödyntämään verkon mahdollisuuksia monipuolisesti osana työtään mm. kehittämistyössä, vuorovaikutuksessa, viestinnässä ja etäjohtamisessa.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, kuusi yhteistä vuorovaikutuksellista webinaaria (tallennetaan) ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.  Osallistujat valitsevat itse kehittämistehtävänsä teeman ja antavat tehtävistä toisilleen vertaispalautetta koulutuksen aikana. Kehittämistehtävää tukemaan järjestetään myös pienryhmä-/yksilöohjausta. Kehittämistehtävä voi liittyä esim. oman oppilaitoksen kehittämiseen. Tehtävä voi myös olla verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus Surefiren tai oman oppilaitoksen Mobie eSmart -ympäristöön.

  • Tervetuloa, etäoppimisen ja -ohjauksen monet mahdollisuudet, kehittämistehtävät sekä tarkemmista sisällöistä ja työkaluista sopiminen
  • Sujuvuutta käytettyihin etäkokoustyökaluihin (esim. Teams, Meet, Zoom, Adobe Connect)
  • Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa
  • Näkökulmia verkkopedagogiikkaan (syventävänä teemana kiinnostuneille kurssin luominen Mobie eSmartiin)
  • Sisällön tuotanto esim. viestinnän avuksi tai osaksi verkkokurssia (esim. H5P, ThingLink, Adobe Spark)
  • Oman kehittämistyön esittely ja edelleen kehittäminen

Lisätiedot: toimisto@surefire.fi