Rehtorin terveys ja hyvinvointi

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
twitter: @AnttiIkonen

Taas yksi kysely!

Kiireinen työpäivä. Sijaisjärjestelyjä, välitunnilla sattuneen selvittelyä. Oikeastaan pitäisi keskittyä ensi lukuvuoden suunnitteluun. Vilkaisu sähköpostiin, paljon uusia viestejä. Mutta mikä tuo viimeinen on? Kysely.

Ei voi olla totta. Varmasti kysytään taas jotakin turhaa. Jotakin johon olemme jo vastanneet, tietokin olisi jo saatavilla. Kukahan tämänkin on tehnyt, lieköhän pakko vastata? Vaikka mitä muuta, mutta ei taas jotain turhaa kyselyä!

 

Miksi Suomen Rehtorit ovat mukana teettämässä jäsenilleen kyselyä?

Olemme tehneet viime vuosien aikana useita pienempiä selvityksiä jäsentemme näkemyksistä ammattimme ajankohtaisista haasteista. Yksi aihepiiri on ollut ylitse muiden. Koulujen esimiehillä on vahva kokemus työn rajattomuudesta, työkuvan pirstaloitumisesta ja ylikuormittumisesta.

Pulmat tällä saralla olivat siksi merkittäviä, että ne nostettiin muutama vuosi sitten tapin nokkaan. Ammattikunnan edunvalvonnallinen työolosuhteiden kehittäminen painettiin strategiaan järjestön tärkeimmäksi kehittämistavoitteeksi.

Mutta pelkkä poru ei riitä ratkaisemaan itse ongelmaa. Kaikilla ammattiryhmillä ja aivan erityisesti esimiehillä ja asiantuntijoilla on tänä päivänä työssä kohdattavanaan kasvaneita haastetta ja samaa työn rajattomuuden tuottamaa lisärasitusta. Mikä oppilaitosjohtajan työstä ja siinä tapahtuneesta muutoksesta tekee niin ainutlaatuista, että siitä kannattaa nostaa tällainen haloo?

Totta puhuttuna, meillä ei vielä ole ollut kunnolla käytössä kättä pidempää tilanteesta. Rehtorin paras kaveri on toinen rehtori. Me kyllä ymmärrämme toisiamme.

Sen sijaan ammattikuntamme ulkopuolisten toimijoiden kanssa käytäviin keskusteluihin ei voi mennä pelkästään tunnepohjalta. Niihin tarvitaan faktaa.

Tällaista tosiasiatietoa tuotetaan syvällisellä perehtymisellä tarkastelun kohteena olevaan ilmiöön. Sitä tuotetaan tutkimuksella, jonka toteuttamisessa on mukana riippumaton tutkijayhteisö, joka asettaa tekemänsä työn tieteen pelisääntöjen mukaan kriittisesti arvioitavaksi.

Pian meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tuottaa syvällistä tosiasiatietoa ammatistamme ja työmme haasteista.

 

Rehtorin terveys ja hyvinvointi –kysely on tarkoitettu jokaiselle oppilaitosjohdossa työskentelevälle!

Kevään 2019 aikana Suomessa toteutetaan kysely oppilaitosjohdon työhyvinvoinnista. Kysely on tarkoitettu kaikkien peruskoulujen sekä lukioiden virka- ja luottamustoimisille rehtoreille, apulaisrehtoreille ja –johtajille sekä vararehtoreille.

Käynnistymässä olevaa tutkimusta tehdään yhteistyössä Australian katolisen yliopiston professori Philip Rileyn sekä Helsingin yliopiston professoreiden Minna Huotilaisen ja Katariina Salmela-Aron kanssa. Tätä oppilaitosjohdon työhyvinvointitutkimusta on toteutettu Australiassa vuodesta 2011 lähtien ja siihen on ottanut osaa tähän mennessä jo noin 50 % maan esimiehistä.

Hyvinvointitutkimuksen toteuttamisessa on tehty tiivistä yhteistyötä kansainvälisen rehtorijärjestöjen kattojärjestön ICP:n kanssa jonka jäseniä Suomen Rehtorit ja näin myös kaikki sen jäsenet ovat. Tutkimus on aiemmin toteutettu myös Irlannissa ja Uudessa-Seelannissa, ja pian siis myös Suomessa.

 

Mitä hyötyä tutkimushankkeesta on?

Korkeatasoinen akateeminen tutkimus tuottaa oppilaitosjohtajien työhyvinvoinnista maassamme kokonaiskuvan, joka auttaa järjestömme edunvalvontatyötä merkittävästi. Mutta tämän lisäksi jokainen vastaaja saa heti kyselyyn vastattuaan myös palautteen, miltä hänen oma työhyvinvoinnin tila näyttää.

Maissa joissa kyselyä on toistettu, vastaajat ovat voineet seurata myös oman työhyvinvoinnin tilansa kehittymistä pidemmällä aikavälillä. Vaikka kysely on perinpohjaisuudestaan johtuen laaja, siihen vastaaminen on koettu vaivan arvoiseksi ja vastausprosentti on ollut korkea.

Oppilaitosjohdon työhyvinvointitutkimus on herättänyt myös median mielenkiintoa kaikissa maissa, joissa tutkimus on toteutettu. Tutkimus on saavuttanut myös monien tärkeiden yhteiskunnallisten toimijoiden huomiota, mikä on auttanut oppilaitosjohtajien työhyvinvointikysymysten kehittämistyötä.

Tämä on päämääränä myös Suomessa toteutettavalla tutkimushankkeella. Emme tee kyselyä pelkästään kyselyn takia. Tarkoituksemme on saada vahvaa faktatietoa oppilaitosten esimiesten työhyvinvoinnin tilasta. Tuloksien kautta syntyvää kuvaa suomalaisten koulujen esimiesten tilanteesta tullaan käyttämään monin eri tavoin hyödyksi jäsenistön työhyvinvoinnin kehittämisessä.

 

Työhyvinvointi on kova asia

Työhyvinvointikysymykset saattavat näyttäytyä kovaan edunvalvontaan verrattuna pehmeämmiltä asioilta. Oman hyvän psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpito ja säilyttäminen ovat kuitenkin lopulta kaikkein tärkeimpiä asioita elämässämme. Menetettyä terveyttä tai työkykyä ei millään rahalla pysty ostamaan takaisin.

Me olemme järjestössä valmiita laittamaan kaikki peliin jäsenistömme työhyvinvoinnin edistämiseksi. Siihen tarvitsemme kuitenkin sinun apusi. Vastaamalla keväällä ilmestyvään kyselyyn autat meitä ratkaisevasti tässä työssä.

Simuloidaan mieliimme tilanne, jossa huomaat aurinkoisena kevätpäivänä sähköpostin saapuneet-kansiossa viestin otsikolla kysely. Tunnistat lähettäjän, se on SURE:n kautta tullut. Mieleen tulee hyvän olon tunne. Minusta pidetään huolta!

Auta meitä auttamaan: itseäsi ja kaikkia kollegoitasi. Suomen Rehtoreita!