Suomen Rehtorit ry:n tavoiteohjelma 2020 – 2021

Yleiset tavoitteet

Rehtorin palkkauksen ja työhön käytettävän ajan tulee vastata tehtäviä ja vastuita.

Rehtori vastaa koulun toiminnasta. Toiminnassa korostuu rehtorin vastuu muun muassa oppilaista
ja opiskelijoista, mikä ei ole verrattavissa muihin johtamistehtäviin. Palkkauksessa tulee ottaa
nykyistä paremmin huomioon esimiesasema ja todellinen alaisten määrä kunnallisessa
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (myöh. OVTES) velvoittavana. Rehtorin
tehtäväkohtaisen palkan tulee jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa olla korkeampi kuin kyseisen
koulun tai oppilaitoksen opettajan palkka.

Rehtorin työtehtävien laadukkaaseen hoitamiseen tulee varata aikaa. Rehtoreiden tehtävät ovat
monimuotoistuneet ja lisääntyneet. Koulun ja oppilaitoksen johtamistyöllä on merkittävä vaikutus
niin opettajan, muun henkilökunnan kuin oppilaiden ja opiskelijoidenkin työhön, hyvinvointiin sekä
turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön. Rehtorinviran haltijan opetustuntimäärän vähentäminen eri
palkkaperusteryhmissä on perusteltua ja mahdollistaa johtamiseen käytettävän ajan lisäämisen
rehtorin ammattiin koulutetun johtajan työssä.

Katso kaikki tavoitteet alta

Lataa tiedosto (PDF, 1.33MB)