Suomen Rehtorit ry:n tavoiteohjelma 2021 – 2022

Yleiset tavoitteet

Rehtorin palkkauksen ja työhön käytettävän ajan tulee vastata tehtäviä ja vastuita.

Rehtori vastaa koulun toiminnasta. Toiminnassa korostuu rehtorin vastuu muun muassa oppilaista ja opiskelijoista, mikä ei ole verrattavissa muihin johtamistehtäviin. Palkkauksessa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon esimiesasema ja todellinen alaisten määrä kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (myöh. OVTES) velvoittavana. Rehtorin tehtäväkohtaisen palkan tulee jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa olla korkeampi kuin kyseisen koulun tai oppilaitoksen opettajan palkka.
Rehtorin työtehtävien laadukkaaseen hoitamiseen tulee varata aikaa. Rehtoreiden tehtävät ovat monimuotoistuneet ja lisääntyneet. Koulun ja oppilaitoksen johtamistyöllä on merkittävä vaikutus niin opettajan, muun henkilökunnan kuin oppilaiden ja opiskelijoidenkin työhön, hyvinvointiin sekä turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön. Rehtorinviran haltijan opetustuntimäärän vähentäminen eri palkkaperusteryhmissä on perusteltua ja mahdollistaa johtamiseen käytettävän ajan lisäämisen rehtorin ammattiin koulutetun johtajan työssä.

Katso kaikki ajankohtaiset tavoitteet alta

Lataa tiedosto (PDF, 72KB)

Edellinen tavoiteohjelma 2020-2021

Lataa tiedosto (PDF, 1.33MB)