SURECOACH

SURECOACHIT

rehtoreiden, koulunjohtajien ja apulaisrehtorien työn tukena

 

Suomen Rehtorit ry käynnistää SURECOACH-toiminnan eri puolilla maatamme.

Tavoitteena on tarjota koulunjohtajille mahdollisuus yhteistoiminnalliseen ammatilliseen kehittymiseen. Yhteisten pohdintojen avulla osallistujat saavat eväitä tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon, osallistavaan johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Vertaismentoroinnin avulla luodaan turvallinen ja luottamukseen perustuva ympäristö ammatilliselle kehittymiselle. Keskeisinä periaatteina ovat dialogisuus ja narratiivisuus. Pienryhmissä toimien luodaan tila oppimiselle ja auttamiselle.

Vermessä ”jokaisella on annettavaa ja jokainen saa”. Reflektoiden ja kokemuksia jakamalla saadaan ryhmän hiljainen tieto käyttöön. Ryhmä mahdollistaa tuen monipuolisuuden.

Ryhmä SURECOACHEJA on sopinut toiminnan pelisäännöistä keväällä 2017 ja toiminta käynnistyy syksyllä 2017. Aloitamme tarjoamalla kolmen vermekerran kokonaisuutta eri puolilla maata. Aikataulut ja kunkin vermen vetäjät käyvät ilmi SUREn kotisivuilta. Vermen vetäjät ovat kokeneita rehtoreita ja he ovat kouluttautuneet eri reittejä coutsaus- ja työnohjaustehtäviin.

Toimintaa koordinoidaan keskitetysti Helsingistä, mutta alueyhdistykset huolehtivat käytännön järjestämisestä ja tiedottavat SUREn hallitukselle mahdollisista kehittämistarpeista. Mikäli omalla paikkakunnallasi olisi tarvetta jonkin erillisen ryhmän vermelle, ota yhteyttä SUREn järjestösihteeri Toni Lehtiseen. Olemme valmiita muotoilemaan toimintaa kentän tarpeiden mukaisesti.

Käytännössä surecoutsaukset ovat pienryhmämuotoisia ja kertakestoltaan kaksi tuntia. Niissä pohditaan johtamisen ydinkysymyksiä osallistujien tarpeiden mukaisesti. Nämä käyvät hyvin johtamistyöhön perehtymisessä, mutta coutsien sanoin: Coutsikin oppi joka kerta uutta. Niinpä työelämän turbulenssissa pärjäämiseen voi hakea tukea vermepajoista.

Toiminta on eettisesti kestävää, käytännössä noudatamme Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä pelisääntöjä:

http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

Verme on työnantajalle maksullista toimintaa, mutta ryhmämuotoisuuden vuoksi huomattavan edullista täydennyskoulutusta. Kerro esimiehellesi toiminnasta ja ilmoittaudu linkistä.

Kun ryhmä täyttyy, ilmoittautuneille ilmoitetaan kokoontumispaikka ja heiltä kysytään teemoja, joita he erityisesti tahtoisivat vermessä käsiteltävän.

Verrattomin vermeterveisin,

SURECOUTSIT

Toiminnan tavoitteet lyhyesti

  • Vertaistuen tarjoaminen rehtoreille, koulunjohtajille ja apulaisrehtoreille
  • Hiljaisen tiedon levittäminen
  • Suomen Rehtorit ry:n jäsenten ydinosaamisen hyödyntäminen
  • Alueellisesti kattavan koulunjohtamisen tuen organisointi
  • Suomen Rehtorit ry:n alueellisen toiminnan kehittäminen

LATAA TÄSTÄ ESITE

TILAUSLOMAKE

Ryhmäcoutsaus
Hinta 300 euroa / hlö (sis. 3 coutsauskertaa, yksi kerta 3x45min)

Yksittäinen ilta SURECoutsaus
Hinta
110 euroa / hlö, ota yhteys Toni Lehtinen, toni.lehtinen@surefire.fi, p. 0103200070

SURECoachin matkakulut lisätään hintaan.Mikäli ryhmä koostuu eri tilaajista, Coachin matkakulut jaetaan tilaajien kesken.
Ryhmän koko vähintään neljä, maksimissaan kahdeksan.
Tilaus on sitova. Mikäli joku osallistujista peruu niin tilaajalla on mahdollisuus saada uusi osallistuja peruuttaneen tilalle ryhmään. Maksua ei palauteta. Laskutus etukäteen.

YKSITTÄINEN JÄSEN
– Täytä tilauslomake
– Coutsin mukaan valikoituu alue
– Kun ryhmä täyttyy tietyllä alueella, olemme yhteydessä sinuun ja homma käynnistyy

SURECOACH Tiina Luomanen

1. SURECOACH Tiina Luomanen tiina.luomanen@sipoo.fi p. 050-5716956
2. Koulutus, työ: KM, luokanopettaja, erityisopettaja, virka-apulaisrehtori yhtenäiskoulussa. NLP Trainer & consultant, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, työyhteisökonsultti, Certified Business Coach ja työyhteisösovittelija.
3. Alue, jolla coutsaan: Etelä- Suomi
4. Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Näkökulmani on ratkaisukeskeinen ja olen saanut hyvää palautetta esimiehiltä ja johtoryhmiltä työskentelystä, jossa käsittelyssä ovat olleet mm. oppilaitosjohtamisen ilot ja haasteet eri ikäisissä ja eri tilanteissa olevissa organisaatioissa. Erityisenä osaamisalueenani ovat mm. oppilaitoksen toimintakulttuurin rakentaminen, työyhteisön kriisit ja haasteet, eri ammattiryhmien yhteistyö, yhtenäiskoulukulttuurin luominen kolmivaiheisen tuen ja ylipäätään oppimisen tukiprosessien johtaminen. Intohimoni on innovatiivinen kehittämistyö ja johtamani koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn projekti valittiin 2016 HundrED- hankkeeseen mukaan.

SURECOACH Tauno Springare

1. SURECOACH Tauno Springare, tane.springare@gmail.com, 040-7799047

2. Koulutus, työ: Rehtori yleisopetus 1-6, erityisopetus monipuolisesti 1-9 Luokanopettaja- ja erityisopettajakoulutus, työnohjaajakoulutus, mentorkoulutus , JET tutkinto

3. Alue, jolla coutsaan: Pirkanmaa, myös Keskisuomi käy tukikohta Jämsässä, Lappi käy myös tukikohta Kemi-Rovaniemi

4. Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Ratkaisukeskeinen yhteinen pohdiskelu ja toinen toisilta oppiminen ja vinkkien saaminen. Kokemusta erityisesti: yrittäjyyskasvatus, erityisopetus, sisäilma-asiat

SURECOACH Marjo Rantanen

1.       SURECOACH Marjo Rantanen, marjo.rantanen@kirkkonummi.fi, p. 050-3273734

2.       Koulutus, työ: KM, MBA, rehtori (luokanopettaja, englannin kielen lehtori, apulaisrehtori)

3.       Alue, jolla coutsaan: Pääkaupunkiseutu SuRe, Uudenmaan Rehtorit

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? KouluCoach-menetelmät, TGrow-kysymyspatteristo, positiivinen pedagogiikka

SURECOACH Liisa Stjernberg

  1. Liisa Stjernberg, stjernberg.liisa@gmail.com,  puh. +358 50 525 8475
  2. Koulutus, työ: FM. Ollut 30 vuotta taiteen laajan oppimäärän perusopetusta antavan musiikkiopiston rehtorina. Osallistunut luottamustoimiin koko työuransa ajan: mm. OPH:n OPS-ohjausryhmä 2016-2017, Musiikkioppilaitosten liiton hallitus, Musiikkioppilaitosten rehtorit ry:n hallitus, Sivistystyönantajien Elinkeinopoliittinen valiokunta, EK:n edustajisto ja Lauttasaari-Seuran hallitus. Toiminut YLE:n musiikkitoimittajana ja tehnyt freelancer-toimittajantöitä.
  3. Alue, jolla coutsaan: Koko Uudenmaan alue
  4. Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Olen valmis osallistavaan sparraukseen ( varsinkin taideoppilaitosten) rehtoreille ja niille, joiden ura on alussa. Tunnen tes-lainsäädännön hyvin ja voin tukea rehtoria sen tulkinnassa. Mentorina voin kulkea rinnalla ja auttaa ratkaisemaan usein yksinäisen työn tuomaa vyyhteä. Koen olevani ratkaisukeskeinen tukija.

 

SURECOACH Petri Salo

1.       SURECOACH Petri Salo, petri.t.salo@icloud.com, p. 050 5648711

2.       Koulutus, työ: KL, EO, johtava rehtori (eläkkeellä), työyhteisösovittelun asiantuntija

3.       Alue, jolla coutsaan: Helsinki, Uusimaa

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Rehtorikompetenssit (oman tutkimukseni pohjalta); kuvio liitteenä. Rehtorin työn laatu

SURECOACH Kaisa Ryöppy

1.       SURECOACH Kaisa Ryöppy, kaisa.ryoppy@edu.porvoo.fi, p. 04008345651

2.       Koulutus, työ: Lukion rehtori, työskennellyt myös yläkoulun rehtorina, LitM, Työnohjaaja (Ratkes)

3.       Alue, jolla coutsaan: Uusimaa

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Ratkaisukeskeistä coutsausta ja mentorointia rehtorin työkentällä ja paineissa.

SURECOACH Seppo Pulkkinen

 1.       SURECOACH Seppo Pulkkinen, seppo.pulkkinen@jkl.fi, puh. 040 589 0664
2.       Koulutus, työ: FT, LitM, Jyväskyläläisen Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtori, aiemmin Suolahden lukion rehtori
3.       Alue, jolla coutsaan: Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo
4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Valmentava johtajuus, eli tiimityöskentelyyn ja jaettuun johtajuuteen ja liittyvät menetelmät.  Muutosjohtaminen.  Yleensäkin valmennuksellinen ote työyhteisöön ja sen kehittämiseen

 

 

SURECOACH Kimmo Laitinen

1.       SURECOACH Kimmo Laitinen, kimmo.laitinen@kaarina.fi, 050 3731291

2.       Koulutus, työ: FM (Matematiikka, fysiikka, tietotekniikka), rehtori lukioissa 24 vuotta, sitä ennen lukion matemaattisten aineitten opettaja 6 vuotta. Kokemusta opettajana ja rehtorina pienistä ja keskisuurista lukioista maan eri puolilta.

3.       Alue, jolla coutsaan: Varsinais- ja Etelä-Suomi.

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Rehtorin matka kuherruskuukaudesta arjesta iloitsemiseen. Rehtoriin kohdistuvat paineet ja odotukset, uuden rehtorin haasteet ja jaksaminen. Oman työn tarkkailu ja analysointi keskustellen, blogaten, vlogaten. Tiedottaminen ja koulun somekanavat.

SURECOACH Timo Kettunen

1.       SURECOACH Timo Kettunen, timo.kettunen@ouka.fi, p. 044-703 9230

2.       Koulutus, työ: KM, Opetushallinnon tutkinto, Johtamisen erikoisammattitutkinto

3.       Alue, jolla coutsaan: Oulun alue, mahdollisesti Pohjois-Pohjanmaa

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Toimin rehtorinkouluttajana Oulun ja Lapin yliopistoissa ja sopimuskouluttajana Rastor Oy:ssä. Aiheet ja menetelmät voivat vaihdella tarpeen ja tilanteen mukaan. Esimerkkeinä mainittakoon moniammatillinen johtaminen, ratkaisukeskeisyys, talousjohtaminen sekä muutos- ja jaettu johtaminen.

SURECOACH Päivi Javanainen

1.       SURECOACH Päivi Javanainen, paivi.k.javanainen@gmail.com, p. 0505984858 ja 0445772321

2.       Koulutus, työ: KM,  yläkoulun  rehtori , Johdon työnohjaaja CSLE® . Toiminut 15 vuotta rehtorina, 15v aineenopettajana ja n. 5 vuotta johdon työnohjaajana.

3.       Alue, jolla coutsaan: Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Ratkaisukeskeinen ja ongelmalähtöinen lähestyminen kaikkiin rehtorin työssään kohtaamiin haasteisiin, monipuolisia työtapoja käyttäen.

SURECOACH Kaisa Isotalo

1.       SURECOACH Kaisa Isotalo, kaisa.isotalo@seinajoki.fi, p +358 407748282

2.       Koulutus, työ: KT, Certified Master Supervisor and Coach of Leaders and Executives (Master-CSLE), Seinäjoen lyseon rehtori

3.       Alue, jolla coutsaan: Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Tampere

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Asioita käsitellään kokonaisvaltaisesti, ratkaisukeskeisesti, systeemiteoreettisesti, yhteisöllisesti, oppimisen teorioihin ja kehittävään työntutkimukseen pohjautuen. Keskusteluja ohjataan tavoitteiden mukaan varioiden. Hyödynnetään myös luovia- ja mielikuvaharjoituksia sekä narratiivisia menetelmiä.

SURECOACH Mika Huovinen

1.       SURECOACH Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi, puh 0405345635

2.       Koulutus, työ: Filosofian tohtori, rehtori, yhteisötyönohjaaja

3.       Alue, jolla coutsaan: Jyväskylän ja Pieksämäen ympäristöt

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Koulun toiminta oppivana yhteisönä johtajan näkökulmasta, keskustelu ihmisinä kohdaten ja asioita sekä ilmiöitä pohdiskellen.

SURECOACH Heikki Hirvonen

1.       SURECOACH Heikki Hirvonen, heka.hirvonen@gmail.com, p. 050-3122125

2.       Koulutus, työ? FM, systeeminen coach, MBA

3.       Alue, jolla coutsaan: Pääkaupunkiseutu

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Kaikki rehtorin työhön liittyvät alueet (henkilöstö, muutoksen johtaminen, talous, oma jaksaminen)

SURECOACH Mauri Aalto

1.       SURECOACH Mauri Aalto, mauri.aalto@nurmijarvi.fi, 040-3174160,

2.       Koulutus, työ: rehtori, johdon ja esimiesten työnohjaaja ja coach

3.       Alue, jolla coutsaan: Uusimaa, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna

4.       Minkälaista surecoutsausta tarjoan? Ratkaisukeskeistä lähestymistä rehtorin työn haasteisiin. Osallistavan johtamisen, työyhteisön arjen ja hyvinvoinnin kysymykset.