Vuoden Rehtori

Vuoden Rehtori – kunniamaininta

Kunniamaininnan saajaksi voidaan esittää ja valita nimityshetkellä rehtorin virassa tai koulunjohtajan tehtävässä työskentelevä Suomen Rehtorit ry:n jäsenmaksunsa maksanut jäsen, joka on työssään toiminut erittäin ansiokkaasti Vuoden Rehtori -valintakriteerien mukaisesti.

Ehdokasta kunniamaininnan saajaksi voivat esittää Suomen Rehtorit ry:n alueyhdistykset kukin yhtä ehdokasta vuotta kohden.

Alueyhdistys toimittaa esityksensä syyskuun loppuun mennessä järjestösihteerille, joka valmistelee esitykset Vuoden Rehtori -valintaraadille.

Valintaraati koostuu Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtajiston ja hallituksen edustajista sekä vuosittain valittavista asiantuntijoista.

Vuoden rehtoriksi valittu palkitaan kunniamaininnalla ja stipendillä.

Vuoden Rehtori -kunniamaininta jaetaan vuosittain Pro Rexi – tapahtuman yhteydessä. Kunniamaininta on muodossa Vuoden Rehtori 20__.

Valitulle vuoden rehtorille varataan puheenvuoro seuraavan vuoden Suomen Rehtorit ry:n järjestämässä tapahtumassa.

 

Vuoden Rehtori – kunniamaininnan valintakriteerit

Vuoden Rehtoriksi nimettävä rehtori on sitoutunut erittäin vahvasti Suomen Rehtorit ry:n ammattieettisiin ohjeisiin ja on toiminut työssään tämän arvopohjan mukaisesti.

Vuoden Rehtori toimii työssään innovatiivisesti ja ammattitaitoisesti. Hän johtaa organisaatiotaan menestyksekkäästi koulunsa sidosryhmät huomioon ottaen.

Vuoden Rehtori suhtautuu rakentavasti ympäröivän maailman muutoksiin ja uuteen tietoon. Hän vaikuttaa näkemyksillään myönteisesti yleiseen keskusteluun ja rakentaa omalta osaltaan maahamme suvaitsevaa ilmapiiriä.

Rehtorin ammattieettiset ohjeet