3. KOULUTUSPOLITIIKKA

Suo­men Reh­to­rit ry an­toi vuo­den 2014 ai­ka­na seu­raa­vat lau­sun­not:

Edus­tuk­set asi­an­tun­ti­joi­na kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sis­sa:

Suo­men Reh­to­ri ry on YTL:n ver­kos­to­ryh­mäs­sä seu­ran­nut ja pyr­ki­nyt vai­kut­ta­maan yli­op­pi­las­tut­kin­non uu­dis­ta­mi­seen ja tuo­maan esil­le kou­lun­pi­don kan­nal­ta kes­kei­siä ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta. Suo­men Reh­to­rit ry on Ope­tus­alan joh­don neu­vot­te­lu­kun­nas­sa käy­nyt kou­lu­tus­po­li­tii­kan suun­ta­vii­vois­ta kes­kus­te­lua yh­des­sä OAJ:n, OP­SIA:n ja Las­ten­tar­han­o­pet­ta­ja­lii­ton kans­sa. SURE oli mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä OAJ:n ol­les­sa pää­jär­jes­tä­jä­nä kou­lu­tus­po­liit­tis­ta suur­ta­pah­tu­maa 9.4. Hel­sin­gis­sä ”Pe­las­te­taan kou­lu­tus”

Juh­la­vuo­den 2014 ker­to­mus19.1.2015