7. Koulutusosio 3 syksy 2019

Välitehtävä: Johtotyöparin yhteisen sekä työyhteisön kehittämistehtäväsuunnitelman käynnistäminen sekä kokeilukulttuurin edistäminen

3. Koulutusosion nimi: Välitehtävä: Johtotyöparin yhteisen sekä työyhteisön kehittämistehtäväsuunnitelman käynnistäminen sekä kokeilukulttuurin edistäminen

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Välitehtävän tavoite on käynnistää sekä johtotyöparin että työyhteisön kehittämistehtäväsuunnitelma. Tehtävien tulee tukea ja vahvistaa myös opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Prosessin avulla sitoutetaan koko oppilaitoksen työyhteisö sekä sivistystoimen johto mukaan kehittämistehtäväsuunnitelmaan, varmistetaan tietoisuus sekä vaikuttavuus kehittämistehtäväsuunnitelmasta eri tasoille ja kannustetaan kokeilukulttuurin leviämiseen. Välitehtävässä toteutetaan koko työyhteisön arviointi tärkeimmistä koulun ja johtamisen kehittämiskohteista.

Välitehtävät tallennetaan ennen seuraavaa lähijaksoa kurssin oppimisalustalle.

Vastuullista johtamista - yhdessä!Opas valmennukseen osallistuville19.6.2019