8. Koulutusosio 4 kevät 2020

Valmennusjakso: Eteneminen: Johtaminen ja toimeenpano

KEVÄT 2020

4. Koulutusosion nimi: Valmennusjakso: Eteneminen: Johtaminen ja toimeenpano talvi 2020

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Välitehtävien yhteistoiminnallinen tarkastelu vahvistamassa osallistujien kollegiaalista kehittämispääomaa. Johtotyöparin sekä oppilaitoksen kehittämistehtäväsuunnitelmien työstäminen arviointipalautteen pohjalta osana kunnan strategia- tai kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelmin tuloksellisuuden varmistamiseksi kirjataan selkeästi tavoitteet, aikataulu, mittarit, vastuut ja muut huomioitavat asiat. Oppilaitosjohtamisen kriittisten menestystekijöiden kuvaus. Etenemisen varmistaminen.

1 pv
– Välitehtävien yhteistoiminnallinen tarkastelu vaihtuvissa ryhmissä

– Oppilaitoksen kehittämistehtävän valinta työyhteisöpalautetta höydyntäen

– Arviointitiedon ja palautteen merkitys sekä koulun että johtamisen työkaluna
– Oppilaitosjohtamisen kriittiset menestystekijät
– Tieto- ja tutkimusperustaisuus oppilaitoksen toiminnan ja sen johtamisen perustana
– Systeemisen muutoksen indikaattorit
– Määritellä rakenteet johtamiselle ja toimeenpanolle

– Mille asioille voit sanoa kyllä ja mille joudut sanomaan ei kehittymisprosessin aikana?

2 pv
– Johtamisen kehittäminen osana oppilaitoksen kehittämistä

– Johtamisen ja toimeenpanon oppilaitoskohtaisen toteutuksen varmistaminen: viestintä,
sitouttaminen, osallisuus, mittarit, seuranta ja arviointi.
– Johtotyöparin kehittämissuunnitelma ja sen seuraavat vaiheet: Me lupaamme!
– Orientaatio välitehtävään ja seuraavan jaksoon
– Palaute jaksosta

Vastuullista johtamista - yhdessä!Opas valmennukseen osallistuville19.6.2019